Orthopedics

Call us: +374 10 600 022

               

Therapeutic treatment

Consultation 0 др. / 0 руб.
Treatment of caries
Superficial caries 12 000 – 14 000 др. / от 1500 – 1800 руб.
Medium caries 15 000 – 17 000 др. / от 1900 – 2100 руб.
Deep caries 17 000 – 18 000 др. / от 2100 – 2200 руб.
Treatment of pulpitis and periodontitis
Treatment of 1 canal tooth
Pro Taper, Cutta                                       /liquid/ 12 000 др. / 1500 руб.
ProTaper, Adseal, Gutta                         /conical Gutta Percha / 9000 др. / 1100 руб.
 Adseal, Gutta 6000 др. / 750 руб.
Ca                                                               /метапекс/  5000 др. / 600 руб.
 Treatment of 2-tooth tooth
 Pro Taper, Cutta                                   /liquid/ 18 000 др. / 2200 руб.
 ProTaper, Adseal, Gutta                     /conical Gutta Percha / 15 000 др. / 1800 руб.
 Adseal, Gutta 12 000 др. / 1500 руб.
 Ca                                                            /metapex/ 7000 др. / 900 руб.
 Лечение 3 канального  зуба
 Pro Taper, Cutta                                /liquid/ 23 000 др. / 2750 руб.
 ProTaper, Adseal, Gutta                  /conical Gutta Percha / 20 000 др. / 2400 руб.
 Adseal, Gutta  15 000 др. / 1800 руб.
 Ca                                                         /metapex/ 9000 др. / 1100 руб.
 Treatment of periodontitis 30 000 – 60 000 др. / от 3600 – 7100 руб.
 Aesthetic restoration of anterior teeth 25 000 др. / 3000 руб.
Fiberglass pin installation 6000 др. / 750 руб.
 Professional cleaning and teeth whitening
 Tooth whitening by chemical method  100 000 др. / 12 000 руб.
 Removal of a raid on technologies «Air Flow» 20 000 – 25 000 др. / от 2400 – 3000 руб.
 Removal of plaque and deposits by ultrasound 10 000 – 15 000 др. / от 1200 – 1800 руб.
Polishing  8000 др. / 1000 руб.
 Installation of precious stones / excluding the price of stones / 10 000 др. / 1200 руб.
Elimination of small defects in the tooth row by means of combined tires 60 000 – 70 000 др. / от 7100 – 8300 руб.
 Tire Installation /1 зуб/ 8000 др. / 1000 руб.

 

Orthopedics

Consultation 0 др. / 0 руб.
Removable dental prosthetics
Partial removable plate prosthesis / 1 jaw / 60 000 – 70 000 др. / от 6700 – 8300 руб.
Complete removable plate prosthesis / 1 jaw / 55 000 – 85 000 др. / от 6500 – 10 100 руб.
Removable prosthesis with a soft base / 1 jaw / 70 000 – 110 000 др. / от 8300 – 13 000 руб.
Removable prosthesis with metal mesh / 1 jaw / 100 000 – 120 000 др. / от 12 000 – 14 500 руб.
 Clasp prosthesis of teeth
 Clasp prosthesis on the clasps / 1 jaw / 150 000 др. / 18 000 руб.
 Clasp prosthesis on attachments / 1 jaw /  200 000 – 280 000 др. /от 24 000 – 33 000 руб.
 Clasp prosthesis for implants / 1 jaw /  280 000 – 500 000 др. / от 33 000 – 59 000 руб.
 Fixed prosthetics of teeth
 Pin installation
 Литой штифт 10 000 др. / 1250 руб.
 Циркониевый штифт  30 000 др. / 3600 руб.
 Ceramic pin  50 000 др. / 6000 руб.
 Ceramic Tabs  100 000 др. / 12 000 руб.
 Crown manufacturing
 Temporary crowns made of plastic 6000 др. / 750 руб.
 Whole-cast crowns of plastic 15 000 др. / 1800 руб.
 Metal-composite crowns  20 000 др. /2600 руб.
Ceramic ceramic crowns  35 000 – 60 000 др. / от 4200 – 7100 руб.
Metal-ceramic crowns for implants  50 000 – 70 000 др. / от 6000 – 9500 руб.
 Ceramic crowns based on zirconium oxide 100 000 др. / 12 000 руб.
Metal-free ceramic crowns /E-MAX/  120 000 др. / 14 500 руб.
 Metal-free ceramic crowns / E-MAX for implants / 130 000 др. / 15 500 руб.
Ceramic crowns based on zirconium oxide on implants 120 000 др. / 14 500 руб.
 Ceramic veneers 120 000 др. / 15 000 руб.
 Individual cast abutment 25 000 – 50 000 др. /от 3000 – 6000 руб.
 Relocation of prosthesis 5000 – 15 000 др. / от 700 – 1900 руб.
 Cementing the cemented crown 2000 др. / 250 руб.
 Removing the artificial crown / 1 tooth / 2000 др. / 250 руб.

 

Orthopedics

Consultation 5000 др./600 руб.
Treatment with removable orthodontic equipment / 2 jaws / 200 000 др./24 000 руб.
Treatment with fixed orthodontic equipment / bracket-SYSTEM, 2 JAWS /
Metal  300 000 – 500 000 др./от 35 300 – 58 900 руб.
 Metal / self-ligating Bio-KWIK/ 400 000 – 600 000 др./от 47 100 – 70 600 руб.
 Ceramic  350 000 – 500 000 др./от 41 200 – 58 900 руб.
 Lingual  1 500 000 др./176 500 руб.
 Invisalign / 1 case / 500 000 др./ 58 900 руб.
Treatment-and-prophylactic measures / for a year /  60 000 – 100 000 др./от 7100 – 11 800 руб.

 

Implantation

Կոնսուլտացիա 0 դրամ
 Իմպլանտատ Արժեքը
Alfa Gate /Իսրայել-Գերմանիա, MAX implant/ /ներառյալ աբաթմենտը/ 120 000 դրամ
Alfa Gate /Իսրայել-Գերմանիա, Bio Active/       /ներառյալ աբաթմենտը/ 170 000 դրամ
Osstem    /Կորեա /                             /առանց աբաթմենտի/ 200 000 դրամ
Dentaurum  /Գերմանիա/                /առանց աբաթմենտի/ 240 000 դրամ
 Biotech       /Ֆրանսիա/                  /առանց աբաթմենտի/ 260 000 դրամ
Thommen Medical    / Շվեյցարիա /                     /առանց աբաթմենտի/ 350 000 դրամ
 Nobel /Շվեյցարիա/                /առանց աբաթմենտի/ 380 000 դրամ
Փակ սինուս լիֆտինգ  50 000 դրամ
Բաց սինուս լիֆտինգ /օստեոպլաստիկ նյութի կիրառմամբ/ 250 000 դրամ
Բաց սինուս լիֆտինգ /բիոլոգիական օստեոպլաստիկ նյութի կիրառմամբ/  300 000 դրամ

 

Pediatric dentistry

Consultation 0 др./0 руб.
Treatment of caries
Silver 8000 др./1000 руб.
White 12 000 др./1500 руб.
Color 12 000 др./1500 руб.
Installation «space maintainer»-а  20 000 др./2400 руб.
Provision of effluent outflow  5000 др./600 руб.
Treatment of stomatitis  10 000 др./1200 руб.
Treatment of periodontitis  15 000 др./1800 руб.
 Removal of a deposit  12 000 др. /1500 руб.
 Partial nerve removal  12 000 др./1500 руб.
 Complete nerve removal 15 000 др./1800 руб.
 Sealing of fissures of teeth  3000 др./400 руб.
 Removing the milk tooth  3000 др./400 руб.
 Medication prophylaxis  3000 др./400 руб.
 Teeth fluoridation / 1 visit /  2000 др./250 руб.
 draining  5000 др./600 руб.
 Tooth Polishing  5000 др./600 руб.

Surgery

Consultation 0 др. / 0 руб.
Tooth extraction
Tooth extraction / simple / 6000 др. / 750 руб.
Tooth extraction / complicated / 20 000 др. / 2400 руб.
Removal of dystopic and retinas 30 000 др. / 3600 руб.
Resection of the apex of the root / apykotomy / 35 000 др. / 4200 руб.
Root resection / hemisection / 15 000 др. / 1800 руб.
Opening of abscess 20 000 др. / 2400 руб.
 Removal of a cyst of a tooth 30 000 др. / 3450 руб.
 Removal of benign tumors 20 000 – 30 000 др. / от 2400 – 3600 руб.
 Periodontal surgery  20 000 – 60 000 др. / от 2400 – 7100 руб.
 Plastics of the frenum of tongue or lip  25 000 др. / 3000 руб.
 Closure of perforation 22 000 др. / 2600 руб.
 Resection of periostitis 10 000 – 15 000 др. / от 1250 – 1800 руб.
 Treatment of pericoronaritis 10 000 др. / 1250 руб.
Treatment of peri-implantitis using a laser 20 000 – 50 000 др. / от 2400 – 5900 руб.

 

Cosmetology

Կոնսուլտացիա 0 դրամ
ԽՆԱՄՔ
Դեմքի ավանդական խնամք 7000 դրամ
Դեմքի հակատարիքային խնամք  8000 դրամ
Աչքերի շուրջ մաշկի խնամք 5000 դրամ
Պիլինգ /քիմիական/  սկսած 10 000 դրամից
Դեմքի մերսում 2500 դրամ
Դեմքի մերսում ծպտելադիմակով 4000 դրամ
Դեմքի ատրավմատիկ մաքրում 13000 դրամ
Դեմքի մաքրում /պրոբլեմատիկ մաշկ/ 12000 դրամ
Կրիոթերապիա 2000 դրամ
Պապիլոմաների և գորտնուկների հեռացում սկսած 2000 դրամից

ԲԻՈԷՊԻԼՅԱՑԻԱ

Դեմք 2000 դրամ
Քիթ-շրթունքային հատված 1000 դրամ
Կզակ 1000 դրամ
Թևատակեր 1500 դրամ
Ձեռքեր 3000 դրամ
Ոտքեր 4000 – 6000 դրամ
Բիկինի 3000 – 5000 դրամ
Մեջք 3000 դրամ
Որովայն 2000 դրամ
Նստատեղ 4000 դրամ

SHR – ԷԼՈՍ ԷՊԻԼՅԱՑԻԱ

Դեմք 4000 դրամ
Վերին շրթունք 1500 դրամ
Կզակ 1500 դրամ
Ճակատ 1500 դրամ
Այտեր 2000 դրամ
Վիզ 2000 դրամ
Ոտքեր 14000 դրամ
Թևատակեր 2000 դրամ
Մեջք 7000 դրամ
Որովայն 4000 դրամ
Ձեռքեր 7000 դրամ
Բիկինի 4000 – 6000 դրամ
Նստատեղ 5000 դրամ
Ողջ մարմինը 27000 դրամ
Լուսաերիտասարդացում 4500 դրամ
Կուպերոզի բուժում սկսած 2000 դրամից
Պիգմենտացիայի բուժում սկսած 2000 դրամից

ԴԵՄՔԻ ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՆԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ

Դարսոնվալ 2000 դրամ
Ուլտրաձայնային լիֆտինգ 4000 դրամ
Միկրոդերմաբրազիա 13000 դրամ

ԿՈՆՏՈՒՐԱՅԻՆ ՊԼԱՍՏԻԿԱ

Պլազմոլիֆտինգ /PRP/ 15000 դրամ
Դեմքի և մազերի մեզոթերապիա 13000 – 30000 դրամ
Բերանի ծավալի մոդելավորում /1 մգ/ 60000 – 120000 դրամ