Պարոդոնտալ վիրահատություն

Զանգահարեք+374 10 600 022

Պարոդոնտալ վիրահատություն

11-րդ ատամի մեդիալ հատվածում առկա էր ոսկրի ռեզորբցիա: Բուժման համար իրականացվել է պարոդոնտալ վիրահատություն՝

1.ատամի արմատի հարթեցում;

2.ոսկրանյութի ավելացում;

3.մեմբրանայի տեղադրում: