Պորտֆոլիո

Զանգահարեք +374 10 600 022

               

Դիաստեմայի փակում վինիրներով

Միջատամնային ճեղքի փակման համար կիրառվել են վինիրներ, որոնց տեղադրումից առաջ ատամները ենթարկվել են մինիմալ տաշվածքի: