Օրթոպեդիա

Զանգահարեք +374 10 600 022

               

Թերապիա

Կոնսուլտացիա 0 դրամ
Կարիեսի բուժում
Մակերեսային կարիես 12 000 – 14 000 դրամ
Միջին կարիես 15 000 – 17 000 դրամ
Խորանիստ կարիես 17 000 – 18 000 դրամ
Էնդոդոնտիկ բուժում
Ատամի 1 ատամնախողովակի բուժում
Pro Taper, Cutta                                       /հեղուկ/ 12 000 դրամ
ProTaper, Adseal, Gutta                         /կոնուսային Gutta Percha/ 9000 դրամ
 Adseal, Gutta 6000 դրամ
Ca                                                               /մետապեքս/  5000 դրամ
Ատամի 2 ատամնախողովակի բուժում
 Pro Taper, Cutta                                   /հեղուկ/ 18 000 դրամ
 ProTaper, Adseal, Gutta                     /կոնուսային Gutta Percha/  15 000 դրամ
 Adseal, Gutta 12 000 դրամ
 Ca                                                           /մետապեքս/  7 000 դրամ
Ատամի 3 ատամնախողովակի բուժում
 Pro Taper, Cutta                               /հեղուկ/ 23 000 դրամ
 ProTaper, Adseal, Gutta                 /կոնուսային Gutta Percha/ 20 000 դրամ
 Adseal, Gutta  15 000 դրամ
 Ca                                                         /մետապեքս/ 9 000 դրամ
Պարոդոնտիտի բուժում 30 000 – 60 000 դրամ
Դիմային ատամների էսթետիկ վերականգնում 25 000 դրամ
Ապակեմանրաթելային գամիկի տեղադրում 6000 դրամ
Ատամների մաքրում ԵՎ սպիտակեցում
Ատամնաշարի սպիտակեցում քիմիական եղանակով  100 000 դրամ
Ատամնաքարի մաքրում ուլտրաձայնային եղանակով, սպիտակեցում, փայլեցում «Air Flow» տեխնոլոգիայով 20 000 – 25 000 դրամ
Ատամնաքարի մաքրում ուլտրաձայնային եղանակով, փայլեցում 10 000 – 15 000 դրամ
Ատամի վրա թանկարժեք քարերի տեղադրում /չհաշված քարի արժեքը/ 10 000 դրամ
Ատամնաշարի ոչ մեծ թերությունների վերականգնում կոմբինացված շինաների օգնությամբ 60 000 – 70 000 դրամ
Շինայի տեղադրում /1 ատամ/ 8000 դրամ

 

Օրթոպեդիա

Կոնսուլտացիա 0 դրամ
Ատամների շարժական պրոթեզավորում
Մասնակի շարժական թիթեղային պրոթեզ      /1  ծնոտ/ 60 000 – 70 000 դրամ
Լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզ               /1  ծնոտ/ 55 000 – 85 000 դրամ
Շարժական պրոթեզ փափուկ հենքով              /1  ծնոտ / 70 000 – 110 000 դրամ
Շարժական պրոթեզ մետաղական ցանցով     /1  ծնոտ / 100 000 – 120 000 դրամ
Ատամների բյուգելային պրոթեզավորում
Բյուգելային պրոթեզ կլամերով                          /1  ծնոտ / 150 000 դրամ
Բյուգելային պրոթեզ աթաչմենտի վրա            /1  ծնոտ /  200 000 – 280 000 դրամ
Բյուգելային պրոթեզ իմպլանտի վրա               /1  ծնոտ /  280 000 – 500 000 դրամ
Ատամների ոչ շարժական պրոթեզավորում
Գամիկի տեղադրում
Ձուլովի գամիկ 10 000 դրամ
Ցիրկոնային գամիկ  30 000 դրամ
Կերամիկական գամիկ  50 000 դրամ
Կերամիկական ներդիրներ  100 000 դրամ
Պսակի տեղադրում
Ժամանակավոր պլաստմասե պսակներ 6000 դրամ
Ամբողջաձույլ պլաստմասե պսակներ 15 000 դրամ
Մետաղ-կոմպոզիտային պսակներ  20 000 դրամ
Մետաղ-կերամիկական պսակներ  35 000 – 60 000 դրամ
Մետաղ-կերամիկական պսակներ իմպլանտի վրա  50 000 – 70 000 դրամ
Կերամիկական պսակներ ցիրկոնային օքսիդի հիմքի վրա 100 000 դրամ
Անմետաղ կերամիկական պսակներ /E-MAX/  120 000 դրամ
Անմետաղ կերամիկական պսակներ /E-MAX, իմպլանտի վրա/ 130 000 դրամ
Կերամիկական պսակներ իմպլանտի վրա՝ ցիրկոնային օքսիդի հիմքով 120 000 դրամ
Կերամիկական վինիրներ 120 000 դրամ
Անհատական ձուլովի աբաթմենտ 25 000 – 50 000 դրամ
Պրոթեզի վերահենավորում 5000 – 15 000 դրամ
Պսակի վերացեմենտավորում 2000 դրամ
Արհեստական պսակի հեռացում /1 ատամ/ 2000 դրամ

 

Օրթոդոնտիա

Կոնսուլտացիա                                           5000 դրամ
 Բուժում շարժական սարքի օգնությամբ /2 ծնոտ/                                              200 000 դրամ
Բուժում ոչ շարժական սարքի օգնությամբ /բրեկետ համակարգ, 2  ծնոտ/
 Մետաղական                           300 000 – 500 000 դրամ
Մետաղական /ինքնակառավարվող Bio-KWIK/                           400 000 – 600 000 դրամ
 Կերամիկական                           350 000 – 500 000 դրամ
 Լեզվային                                            1 500 000 դրամ
 Invisalign /1 քեյս/                                              500 000 դրամ
Թերապևտիկ և կանխարգելիչ միջոցառումներ /1 տարի/  60 000 – 100 000 դրամ

Իմպլանտացիա

Կոնսուլտացիա 0 դրամ
 Իմպլանտատ Արժեքը
Alfa Gate /Իսրայել-Գերմանիա, MAX implant/ /ներառյալ աբաթմենտը/ 120 000 դրամ
Alfa Gate /Իսրայել-Գերմանիա, Bio Active/       /ներառյալ աբաթմենտը/ 170 000 դրամ
Osstem    /Կորեա /                             /առանց աբաթմենտի/ 200 000 դրամ
Dentaurum  /Գերմանիա/                /առանց աբաթմենտի/ 240 000 դրամ
 Biotech       /Ֆրանսիա/                  /առանց աբաթմենտի/ 260 000 դրամ
Thommen Medical    / Շվեյցարիա /                     /առանց աբաթմենտի/ 350 000 դրամ
 Nobel /Շվեյցարիա/                /առանց աբաթմենտի/ 380 000 դրամ
Փակ սինուս լիֆտինգ  50 000 դրամ
Բաց սինուս լիֆտինգ /օստեոպլաստիկ նյութի կիրառմամբ/ 250 000 դրամ
Բաց սինուս լիֆտինգ /բիոլոգիական օստեոպլաստիկ նյութի կիրառմամբ/  300 000 դրամ

 

Մանկական ստոմատոլոգիա

Կոնսուլտացիա 0 դրամ
Կարիեսի բուժում
Արծաթե 8000 դրամ
Սպիտակ 12 000 դրամ
Գունավոր 12 000 դրամ
Տեղապահպանի տեղադրում  20 000 դրամ
Արտահոսքի ապահովում  5000 դրամ
Ստոմատիտի բուժում  10 000 դրամ
Պերիոդոնտիտի բուժում  15 000 դրամ
Ատամնափառի և ատամնաքարի հեռացում  12 000 դրամ
Ատամի նյարդի մասնակի հեռացում  12 000 դրամ
Ատամի նյարդի ամբողջական հեռացում 15 000 դրամ
Ատամների ֆիսսուրների հերմետիզացում  3000 դրամ
Կաթնատամի հեռացում  3000 դրամ
Դեղորայքային պրոֆիլակտիկա  3000 դրամ
Ատամների ֆտորացում /1 այցելություն/  2000 դրամ
Դրենաժ  5000 դրամ
Ատամների փայլեցում  5000 դրամ

 

Վիրաբուժություն

Կոնսուլտացիա 0 դրամ
Ատամի հեռացում
Ատամի հեռացում 6000 դրամ
Ատամի բարդ հեռացում 20 000 դրամ
Դիստոպիկ և ռետենցված ատամի հեռացում 30 000 դրամ
Ատամի արմատի մասնահատում /ապեկէտոմիա/ 35 000 դրամ
Ատամի արմատի հատում      /հեմիսեկցիա/ 15 000 դրամ
Աբսցեսսի բացահատում 20 000 դրամ
Ատամի կիստայի հեռացում 30 000 դրամ
Բարորակ նորագոյացությունների հեռացում 20 000 – 30 000 դրամ
Պարոդոնտալ վիրահատություններ  20 000 – 60 000 դրամ
Լեզվի, շրթունքի սանձիկի հատում  25 000 դրամ
Պերֆորատիվ անցքի փակում 22 000 դրամ
Պերիօստիտի հատում 10 000 – 15 000 դրամ
Պերիկորոնարիտի բուժում 10 000 դրամ
Պերիիմպլանտիտների բուժում լազերային եղանակով 20 000 – 50 000 դրամ

 

Կոսմետոլոգիա

Կոնսուլտացիա 0 դրամ
ԽՆԱՄՔ
Դեմքի ավանդական խնամք 7000 դրամ
Դեմքի հակատարիքային խնամք  8000 դրամ
Աչքերի շուրջ մաշկի խնամք 5000 դրամ
Պիլինգ /քիմիական/  սկսած 10 000 դրամից
Դեմքի մերսում 2500 դրամ
Դեմքի մերսում ծպտելադիմակով 4000 դրամ
Դեմքի ատրավմատիկ մաքրում 13000 դրամ
Դեմքի մաքրում /պրոբլեմատիկ մաշկ/ 12000 դրամ
Կրիոթերապիա 2000 դրամ
Պապիլոմաների և գորտնուկների հեռացում սկսած 2000 դրամից

ԲԻՈԷՊԻԼՅԱՑԻԱ

Դեմք 2000 դրամ
Քիթ-շրթունքային հատված 1000 դրամ
Կզակ 1000 դրամ
Թևատակեր 1500 դրամ
Ձեռքեր 3000 դրամ
Ոտքեր 4000 – 6000 դրամ
Բիկինի 3000 – 5000 դրամ
Մեջք 3000 դրամ
Որովայն 2000 դրամ
Նստատեղ 4000 դրամ

SHR – ԷԼՈՍ ԷՊԻԼՅԱՑԻԱ

Դեմք 4000 դրամ
Վերին շրթունք 1500 դրամ
Կզակ 1500 դրամ
Ճակատ 1500 դրամ
Այտեր 2000 դրամ
Վիզ 2000 դրամ
Ոտքեր 14000 դրամ
Թևատակեր 2000 դրամ
Մեջք 7000 դրամ
Որովայն 4000 դրամ
Ձեռքեր 7000 դրամ
Բիկինի 4000 – 6000 դրամ
Նստատեղ 5000 դրամ
Ողջ մարմինը 27000 դրամ
Լուսաերիտասարդացում 4500 դրամ
Կուպերոզի բուժում սկսած 2000 դրամից
Պիգմենտացիայի բուժում սկսած 2000 դրամից

ԴԵՄՔԻ ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՆԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ

Դարսոնվալ 2000 դրամ
Ուլտրաձայնային լիֆտինգ 4000 դրամ
Միկրոդերմաբրազիա 13000 դրամ

ԿՈՆՏՈՒՐԱՅԻՆ ՊԼԱՍՏԻԿԱ

Պլազմոլիֆտինգ /PRP/ 15000 դրամ
Դեմքի և մազերի մեզոթերապիա 13000 – 30000 դրամ
Բերանի ծավալի մոդելավորում /1 մգ/ 60000 – 120000 դրամ