Պարոդոնտալ վիրահատություն

Բժիշկ՝ Արմեն Ներսիսյան

11-րդ ատամի մեդիալ հատվածում առկա էր ոսկրի ռեզորբցիա: Բուժման համար իրականացվել է պարոդոնտալ վիրահատություն՝

1.ատամի արմատի հարթեցում;

2.ոսկրանյութի ավելացում;

3.մեմբրանայի տեղադրում:

Ծառայություններ

Հայաստան, 0025, Երևան, Կորյունի 5/3
Հեռ. +37410 600022,
+37410 523160,
+37455 403232,
+37411 320032
Էլ. Հասցե: info@stomline.am , marketing@stomline.am