Օրթոդոնտիա

Կոնսուլտացիա                                           5000 դրամ
 Բուժում շարժական սարքի օգնությամբ /2 ծնոտ/                                              200 000 դրամ
Բուժում ոչ շարժական սարքի օգնությամբ /բրեկետ համակարգ, 2  ծնոտ/
 Մետաղական                           300 000 – 500 000 դրամ
Մետաղական /ինքնակառավարվող Bio-KWIK/                           400 000 – 600 000 դրամ
 Կերամիկական                           350 000 – 500 000 դրամ
 Լեզվային                                            1 500 000 դրամ
 Invisalign /1 քեյս/                                              500 000 դրամ
Թերապևտիկ և կանխարգելիչ միջոցառումներ /1 տարի/  60 000 – 100 000 դրամ

Ծառայություններ

Հայաստան, 0025, Երևան, Կորյունի 5/3
Հեռ. +37410 600022,
+37410 523160,
+37455 403232,
+37411 320032
Էլ. Հասցե: info@stomline.am , marketing@stomline.am