Վիրաբուժություն

Կոնսուլտացիա 0 դրամ
Ատամի հեռացում
Ատամի հեռացում 6000 դրամ
Ատամի բարդ հեռացում 20 000 դրամ
Դիստոպիկ և ռետենցված ատամի հեռացում 30 000 դրամ
Ատամի արմատի մասնահատում /ապեկէտոմիա/ 35 000 դրամ
Ատամի արմատի հատում      /հեմիսեկցիա/ 15 000 դրամ
Աբսցեսսի բացահատում 20 000 դրամ
Ատամի կիստայի հեռացում 30 000 դրամ
Բարորակ նորագոյացությունների հեռացում 20 000 – 30 000 դրամ
Պարոդոնտալ վիրահատություններ  20 000 – 60 000 դրամ
Լեզվի, շրթունքի սանձիկի հատում  25 000 դրամ
Պերֆորատիվ անցքի փակում 22 000 դրամ
Պերիօստիտի հատում 10 000 – 15 000 դրամ
Պերիկորոնարիտի բուժում 10 000 դրամ
Պերիիմպլանտիտների բուժում լազերային եղանակով 20 000 – 50 000 դրամ

 

Ծառայություններ

Հայաստան, 0025, Երևան, Կորյունի 5/3
Հեռ. +37410 600022,
+37410 523160,
+37455 403232,
+37411 320032
Էլ. Հասցե: info@stomline.am , marketing@stomline.am