Թերապիա

Կոնսուլտացիա 0 դրամ
Կարիեսի բուժում
Մակերեսային կարիես 12 000 – 14 000 դրամ
Միջին կարիես 15 000 – 17 000 դրամ
Խորանիստ կարիես 17 000 – 18 000 դրամ
Էնդոդոնտիկ բուժում
Ատամի 1 ատամնախողովակի բուժում
Pro Taper, Cutta                                       /հեղուկ/ 12 000 դրամ
ProTaper, Adseal, Gutta                         /կոնուսային Gutta Percha/ 9000 դրամ
 Adseal, Gutta 6000 դրամ
Ca                                                               /մետապեքս/  5000 դրամ
Ատամի 2 ատամնախողովակի բուժում
 Pro Taper, Cutta                                   /հեղուկ/ 18 000 դրամ
 ProTaper, Adseal, Gutta                     /կոնուսային Gutta Percha/  15 000 դրամ
 Adseal, Gutta 12 000 դրամ
 Ca                                                           /մետապեքս/  7 000 դրամ
Ատամի 3 ատամնախողովակի բուժում
 Pro Taper, Cutta                               /հեղուկ/ 23 000 դրամ
 ProTaper, Adseal, Gutta                 /կոնուսային Gutta Percha/ 20 000 դրամ
 Adseal, Gutta  15 000 դրամ
 Ca                                                         /մետապեքս/ 9 000 դրամ
Պարոդոնտիտի բուժում 30 000 – 60 000 դրամ
Դիմային ատամների էսթետիկ վերականգնում 25 000 դրամ
Ապակեմանրաթելային գամիկի տեղադրում 6000 դրամ
Ատամների մաքրում ԵՎ սպիտակեցում
Ատամնաշարի սպիտակեցում քիմիական եղանակով  100 000 դրամ
Ատամնաքարի մաքրում ուլտրաձայնային եղանակով, սպիտակեցում, փայլեցում «Air Flow» տեխնոլոգիայով 20 000 – 25 000 դրամ
Ատամնաքարի մաքրում ուլտրաձայնային եղանակով, փայլեցում 10 000 – 15 000 դրամ
Ատամի վրա թանկարժեք քարերի տեղադրում /չհաշված քարի արժեքը/ 10 000 դրամ
Ատամնաշարի ոչ մեծ թերությունների վերականգնում կոմբինացված շինաների օգնությամբ 60 000 – 70 000 դրամ
Շինայի տեղադրում /1 ատամ/ 8000 դրամ

 

Ծառայություններ

Հայաստան, 0025, Երևան, Կորյունի 5/3
Հեռ. +37410 600022,
+37410 523160,
+37455 403232,
+37411 320032
Էլ. Հասցե: info@stomline.am , marketing@stomline.am